ชื่อบริษัท :  บจก. จีเทคโปรดักส์ (G-TEC PRODUCTS)
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   www.g-techgroup.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member