ชื่อบริษัท :  บจก. เอ ฟู้ดส์ 199 (A FOODS 1991)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.mayaogroup.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member