ชื่อบริษัท :  บจก. เมย์โอฟู้ดส์ (MAY AO FOODS)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.mayaogroup.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member