ชื่อบริษัท :  บจก. สแควร์ คูลลิ่ง ทาวเวอร์
ประเภทธุรกิจ : Air-Conditioning and Refrigeration
เว็บไซต์ :   www.squarecoolingtower.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member