ชื่อบริษัท :  บจก. ยูบาว (ประเทศไทย) (UBAU (Thailand))
ประเภทธุรกิจ : Cement
เว็บไซต์ :   www.beemortar.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member