ชื่อบริษัท :  บจก. ศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ บาย ดอกเตอร์อัจจิมา
ประเภทธุรกิจ : Cosmetics and Beauty
เว็บไซต์ :   www.medisci.net
เจรจาธุรกิจกับ BM Member