ชื่อบริษัท :  บจก. รูเบียอุตสาหกรรม
ประเภทธุรกิจ : Cosmetics and Beauty
เว็บไซต์ :   www.rubia.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member