ชื่อบริษัท :  บจก. เอ ไอ ซิสเต็ม
ประเภทธุรกิจ : Software
เว็บไซต์ :   www.aisystem.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member