ชื่อบริษัท :  บจก. พลาตินัม เคมีคอล เอ็นจิเนียริ่ง (PLATINUM CHEMICAL ENGINEERING)
ประเภทธุรกิจ : Machinery and Metal Work
เว็บไซต์ :   www.platinumfilterpress.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member