ชื่อบริษัท :  บจก. พีซีเจ อุตสาหกรรม
ประเภทธุรกิจ : Thailand Iron and Steel
เว็บไซต์ :   www.pcjindustries.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member