ชื่อบริษัท :  บจก. คูปเปิ้ลกรุ๊ป
ประเภทธุรกิจ : Leather Based
เว็บไซต์ :   www.couple-group.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member