ชื่อบริษัท :  บจก. เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.lekise.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member