ชื่อบริษัท :  บจก. ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง
ประเภทธุรกิจ : Pharmaceuticals
เว็บไซต์ :   www.scharoen.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member