ชื่อบริษัท :  บจก. เจลลี่เบิร์ด
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.jellybird.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member