ชื่อบริษัท :  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.singerthai.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member