ชื่อบริษัท :  บจก. อินโนเวชั่นพูล เอเชีย
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.dee-in.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member