ชื่อบริษัท :  บจก. วี แอนด์ เจ กลอบอล ดีไซน์
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.ledbangkok.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member