ชื่อบริษัท :  บจก. ฟลูเทค
ประเภทธุรกิจ : Machinery and Metal Work
เว็บไซต์ :   www.flutech.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member