ชื่อบริษัท :  บจก. ประกอบอุตสาหกรรม เทรดดิ้ง
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   -
เจรจาธุรกิจกับ BM Member