ชื่อบริษัท :  บจก. คอฟฟี่ บีนเนอรี่
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.zolito.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member