ชื่อบริษัท :  บจก. สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.peacecanning.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member