ชื่อบริษัท :  บจก. วีนัส เทคโนโลยี
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.vtec.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member