ชื่อบริษัท :  บจก. บีริช (ประเทศไทย) (BERICH (THAILAND))
ประเภทธุรกิจ : Pharmaceuticals
เว็บไซต์ :   www.berichthailand.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member