ชื่อบริษัท :  บจก. พ.สิริพลาสติก
ประเภทธุรกิจ : Plastic
เว็บไซต์ :   www.siriplastic.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member