ชื่อบริษัท :  บจก. อินทิเมท โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)
ประเภทธุรกิจ : Logistics
เว็บไซต์ :   www.itmlog.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member