ชื่อบริษัท :  บจก. บีนาควิน
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.thaimedicos.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member