ชื่อบริษัท :  บจก. สีนิล ไรซ์ (SI NIN RICE)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.sininrice.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member