ชื่อบริษัท :  บจก. เจ.เอ็ม. อุตสาหกรรมอาหาร (J.M.FOOD INDUSTRY)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.jmthaifood.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member