ชื่อบริษัท :  บจก. จัสท์เพิร์ล คอสเมติคส์
ประเภทธุรกิจ : Cosmetics and Beauty
เว็บไซต์ :   www.justpearl.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member