ชื่อบริษัท :  บจก. กวนอิม ริชเช็สริช (ประเทศไทย) (GUANIM RICHES RICH (THAILAND))
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.guanimrichesrich.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member