ชื่อบริษัท :  บจก. เพ็นต้า อิมเพ็กซ์
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   -
เจรจาธุรกิจกับ BM Member