ชื่อบริษัท :  บจก. กรีนฟิตดริ๊งส์
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.greenfitdrinks.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member