ชื่อบริษัท :  บจก. เวิลด์ คอสเม็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
ประเภทธุรกิจ : Cosmetics and Beauty
เว็บไซต์ :   www.worldcosmax.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member