ชื่อบริษัท :  บจก. สามมิตรโอโตพาร์ท (SAMMITR AUTOPART)
ประเภทธุรกิจ : Auto Parts
เว็บไซต์ :   www.sammitrauto.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member