ชื่อบริษัท :  บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล โปรโมชั่น แอนด์ เอ็กซิบิชั่น
ประเภทธุรกิจ : Other
เว็บไซต์ :   www.ipexnet.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member