ชื่อบริษัท :  บจก. ยูดี - ดีไซน์ เฮลท์แอนด์ บิวตี้
ประเภทธุรกิจ : Cosmetics and Beauty
เว็บไซต์ :   www.evearose.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member