ชื่อบริษัท :  บจก. นิวเวฟเอเชีย
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.newwaveasia.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member