ชื่อบริษัท :  บจก. บีเอ็น ฟรุ๊ต
(BN Fruit Co., Ltd.)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.bnfruit.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member