ชื่อบริษัท :  บจก. บลูเจย์
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.pichayafoods.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member