ชื่อบริษัท :  บจก. เค.แอล. อินเตอร์ฟู้ด
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.tamarindkl.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member