ชื่อบริษัท :  บจก. ถาปนา
ประเภทธุรกิจ : Other
เจรจาธุรกิจกับ BM Member