ชื่อบริษัท :  บจก. ซินเนอตรอน
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เจรจาธุรกิจกับ BM Member