ชื่อบริษัท :  นายณัทฤชา รัตนเกียรติไพศาล
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member