ชื่อบริษัท :  บจก. เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น
ประเภทธุรกิจ : Air-Conditioning and Refrigeration
เจรจาธุรกิจกับ BM Member