ชื่อบริษัท :  บจก. บลูโอเชี่ยนเบฟเวอเรจ (BLUE OCEAN BEVERAGE)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.blueoceanbev.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member