ชื่อบริษัท :  บจก. ซีแอลเอส เทรดดิ้ง
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.gingen.com, www.blueoceanbev.com, www.kakalika.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member