ชื่อบริษัท :  บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
ประเภทธุรกิจ : Auto Parts
เว็บไซต์ :   www.tkrungthai.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member