ชื่อบริษัท :  บจก. ประกอบ บีฟ โปรดักส์
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.prakobbeefproducts.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member