ชื่อบริษัท :  บจก. ซี. เค. วาย. กรุ๊ป อิเล็คทริค
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เจรจาธุรกิจกับ BM Member