ชื่อบริษัท :  บจก. พี.เอม.ฟูด (PREMIER MARKETING)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.premier-marketing.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member